© 2013 Gyldendal A/S, København

Forlagsredaktion: Søren Lundberg

Fagligredaktør: Hans Jørgen Beck

Print og fotokopier af indhold fra læremidlet er belagt med Copydan-vederlag.